Platební podmínky

Aktuální číslo účtu pro Vaše platby naleznete vždy na aktuální faktuře, stejně jako variabilní symbol.

Přejete-li si dostávat e-mailem nové faktury, vyplňte svoji adresu ve své zákaznické sekci - záložka profil uživatele. Pokud máte správně zadáno své telefonní číslo, dostanete potřebné informace také prostřednictvím SMS.

číslo účtu 2000199821 / 2010
variabilní symbol číslo smlouvy/na faktuře
splatnost 14. den v měsíci
doporučená úhrada 4. den v měsíci
Fakturace našich služeb probíhá 1. den v měsíci, splatnost je stanovena na 14 dnů. Doporučeným datem úhrady je pak 4. den v měsíci.

Platbu můžete provést buď bankovním převodem, poštovní poukázkou, nebo v hotovosti na naší pobočce. V případě platby poštovní poukázkou počítejte s několikadenním prodlením.

Bankovní převody jsou do našeho systému automaticky přenášeny - dbejte proto na uvedení správného variabilního symbolu.

Termín splatnosti určuje den, kdy již platba musí být připsána na našem účtu. Aby platba včas přišla, zadávejte příkaz v dostatečném předstihu. Banky o svátcích a víkendech nepracují - pokud platbu zadáte např. v pátek, ve většině případů bude odeslána až v pondělí a doručena v úterý.

Pokud byste měli s úhradou potíže, vždy je lepší informovat nás předem.

V případě prodlení platby jsou naše služby pozastaveny až do okamžiku úhrady dlužné částky (v případě bankovního převodu až do okamžiku připsání částky na náš účet) - penále z prodlení a poplatky za případné upomínky budou vyúčtovány v dalším měsíci.

© Brnonet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.