Důležité informace

V případě nízkých výsledků testů přes wifi prosím vždy vyzkoušejte měření při spojení kabelem, abyste vyloučili problém s domácím wifi. Před testem ukončete datové přenosy všech zařízení v domácnosti - časté jsou problémy vyplývající z odesílání dat na hraně kapacity přípojky, což brzdí i rychlost stahování.

Po provedení měření ověříme, jestli výsledek odpovídá přenosové kapacitě, kterou jsme Vám v čase měření alokovali. Za dobrý výsledek považujeme rychlost nad 70% alokované kapacity - v případě opakování výrazně nižších výsledků se jistě ozvěte a zjistíme, kde je problém.

Alokovaná rychlost pro Vaši přípojku se řídí zvoleným tarifem, množstvím přenesených dat v posledních 30 dnech a aktuální zátěží sítě. Pokud jsou volné kapacity, nedochází k žádnému zpomalení ani při vysokých datových přenosech. Při plné zátěži sítě může dojít k dočasnému snížení alokace pro Vaši přípojku, přednost dostávají zákazníci stahující méně dat (průměrný přenos na našich přípojkách je cca 150 GB, nejvyšší zátěž internetu bývá ve večerních hodinách cca 19:00-23:00).

Faktory ovlivňující rychlost připojení

Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, z nichž některé nemůže ovlivnit poskytovatel ani účastník. V důsledku je dosažitelná rychlost připojení zpravidla nižší než maximální.

Faktory omezující rychlost připojení k internetu jsou zejména:

 • zvolený tarif/služba,
 • použitý typ koncového zařízení,
 • použitá technologie pro přípojné vedení účastníka,
 • frekvenční pásmo, počasí, vegetace, koncentrace účastníků, cesta šíření signálu,
 • kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu účastníka (např. domácí WiFi připojení),
 • kvalita a konfigurace počítače nebo jiného zobrazovacího zařízení účastníka,
 • sdílení kapacity sítě více účastníky,
 • sdílení kapacity přístupového vedení, např. současným připojením více počítačů nebo souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací na daném přípojném vedení, na kterém je služba poskytována,
 • zatížení serverů v síti Internet a další faktory sítě Internet stojící mimo vliv poskytovatele.

 

 • Vaše IP adresa
  44.200.86.95
© Brnonet s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.